30 Aralık 2013 Pazartesi

YENİ BİR YIL GELİYOR... Giden Yılın Ardından...

Bir kaç gün sonra bu yıl da bitmiş olacak diğer yitip giden yıllar gibi. Her giden yılın ardından hissettiklerimin ve her gelen yılı karşılarken ki dileklerimin farklı olduğunu hatırlıyorum. Bu farklılık, hayatımın değişik evrelerinde -çocukluk, gençlik, erişkinlik- olduğu gibi yıldan yıla da değişebiliyor. Mesela, çocuklar için yeni yılın -soyut bir kavram olarak- herhangi bir şey ifade ettiğini zannetmiyorum. Sadece, yılbaşı kutlamalarının coşkulu eğlencelerinde keyiflenirler ve sebebini bilmedikleri bu eğlencelere büyük bir iştiyakla katılırlar. Bazı büyüklerin, geçip giden yıla sitem edercesine hafif kederlenmelerine ise hiçbir anlam veremezler.Yeni yılı gerçek manada sevinçle karşılayanlar ise tabii ki gençlerdir. Bir yıl daha büyüdükleri için çok sevinçlidirler. Hayat onların ayakları altına serilmiş kırmızı bir halıdır ve onların yapacağı sadece bu halı üzerinde yürümektir. Onlar daima ileriye bakıp her gelen yeni yılda başka başarılar, başka mutluluklar yaşamak isterler ve yaşayacaklarından da emindirler. Yeni yılı karşılarken hayata ve kadere meydan okurcasına çılgınca eğlenirler. Bu davranışlarında gençliğin fiziksel gücü ve enerjisine duyulan güven vardır ama için için toyluklarından gelen zayıflıklarının da farkındadırlar.


Ancak, yıllar geçtikçe insanlar ileriye baktıkları kadar geriye de bakmaya başlarlar. Çünkü, arkalarında da uzun yıllar birikmiştir ve bu yıllarda kaçırdıkları bir çok başarı ve mutluluk fırsatlarını hatırlarlar. Ama, genlerindeki o olağanüstü yaşama sevinci -hayata bağlılık ve umudun yaşatılması- sayesinde bütün bunlar için üzülmek yerine ders alınması gereken tecrübeler olarak kabul ederler ve yeni başarı ve mutluluklara bıkıp usanmadan koşmaya devam ederler.

Başarı ve mutluluk peşinde koşmaya devam edeceğimiz bir yıl daha geliyor. 


Haydi yaşamaya devam!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...